contact
_CAT
La identitat corporativa és la base de la imatge visible de l'empresa que reflecteix la personalitat i identitat com a valors afegits. Per a la seva elaboració utilitzem el concepte de cultura d'empresa (la seva forma de fer i ser), apostant per propostes personalitzades que cobreixin les necessitats d'imatge.

_ESP
La identidad corporativa es la base de la imagen visible de la empresa que refleja la personalidad e identidad como valores agregados. Para su elaboración utilizamos el concepto de cultura de empresa (su forma de hacer y ser), apostando por propuestas personalizadas que cubran las necesidades de imagen.
 

PLANTILLA