contact
_CAT
Solucions creatives, on s'articulen els principis que fan eficaços la comunicació en els missatges visuals i en el disseny per a transmetre una informació determinada a través de diferents suports, com fullets, cartells, tríptics, etc.

_ESP
Soluciones creativas, donde se articulan los principios que hacen eficaces la comunicación en los mensajes visuales y en el diseño para transmitir una información determinada a través de diferentes soportes, como folletos, carteles, trípticos, etc.