contact
_CAT
mifupa neix de la mà del dissenyador gràfic Mikel Fuentes Patón, graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics.
Parteix de la filosofia que no hi ha receptes ni fórmules preestablertes per crear i dissenyar, sinó que la capacitat creativa és un procés d'investigació de caràcter experimental, basat en l'aprenentatge acumulatiu i progressiu de coneixements tant generals com específics, així com la convicció que cada projecte és únic i diferent.

"Perquè la intenció no només es tradueixi en una bona acció sinó en una "acció eficient" hem de tenir en compte la major quantitat possible d'informació, coneixements, tècniques i certes etapes a seguir per a assolir l'efectivitat del missatge i l'eficiència dels objectius plantejats."

 

_ESP

mifupa nace de la mano del diseñador gráfico Mikel Fuentes Patón, graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Parte de la filosofía que no hay recetas ni fórmulas preestablecidas por crear y diseñar, sino que la capacidad creativa es un proceso de investigación de carácter experimental, basado en el aprendizaje acumulativo y progresivo de conocimientos tanto generales como específicos, así como la convicción de que cada proyecto es único y diferente.

"Para que la intención no sólo se traduzca en una buena acción sino en una "acción eficiente" debemos tener en cuenta la mayor cantidad posible de información, conocimientos, técnicas y ciertas etapas a seguir para lograr la efectividad del mensaje y la eficiencia de los objetivos planteados."